!!! Rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych w PSP 2 w Żaganiu na rok szkolny 2024/25 – serdecznie zapraszamy. Informacje w zakładce Rodzice - Rekrutacja.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

''Z kulturą mi do twarzy''

''Z kulturą mi do twarzy''

Innowacją pedagogiczną zostali objęci uczniowie klasy 4B. Działania będą realizowane od listopada 2021 do czerwca 2022 roku.

Cel ogólny:

Wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku do tradycji. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

 

 

 

Cele szczegółowe:

  • promowanie kultury wysokiej, wrażliwość na piękno,
  • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
  • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
  • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, patriotyzm,
  • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
  • współpraca z rodzicami, włączenie ich do aktywnych działań na rzecz szkoły,
  • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie.

Projekt innowacji powstał w oparciu o aktualną podstawę programową oraz kierunki polityki oświatowej takich jak: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne, wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury. Relacje z wykonanych zadań umieszczane są na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

 Realizator : Agnieszka Czarniecka

Data dodania: 2022-01-04 21:24:06
Data edycji: 2022-01-04 21:26:41
Ilość wyświetleń: 874

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Więcej informacji

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz

Nasi Partnerzy

Dzieci rodzą się ze skrzydłami,
nauczyciele pomagają im je rozwinąć.

Janusz Korczak

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej