DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Aktualności

Popularyzacja czytelnictwa

W ramach działań promujących czytelnictwo dnia 19 września 2019 r. uczennice śzkoły średniej ( Zespół Szkół Licealnych i Technicznych) czytały uczniom klas 3 z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żaganiu.  Dzieci z uwagą i zainteresowaniem wysłuchały   przygód głównej bohaterki książki ,, Nella mała podróżniczka", poznały dalekie kraje afrykańskie, kulturę, warunki życia afrykańskich dzieci i ich marzenia. Ich uwagę zwrócił bardzo bogaty opis fauny i flory gorącej Afryki. Wspólne czytanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

Skrzypek Edyta
Ryży Mirosława

 

 

Święto Drzewa

10 października 2019 r. w naszej szkole odbyło się  Święto Drzewa. W tym dniu uczniowie klas 0-III przyszli ubrani na zielono. Na zajęciach zostały przeprowadzone pogadanki na temat roli drzew i lasu. Każda klasa przygotowała duży liść w kolorach jesieni i napisała na nim obietnicę ekologiczną. Liście zostały wyeksponowane na tablicy przed gabinetami. Uczniowie klas pierwszych zasadziły drzewka na terenie szkoły i złożyły Zielone Ślubowanie.

                                                                                        Małgorzata Moskwa

 

 

Sprzątanie Świata

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wielu różnych działaniach i programach na rzecz ochrony środowiska. W światowej akcji „Sprzątanie Świata” tradycyjnie bierze udział cała społeczność uczniowska oraz wszyscy nauczyciele pracujący w naszej szkole. Tegoroczne „Sprzątanie Świata 2019” przebiegało pod hasłem „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY”. Głównym celem akcji „Sprzątanie Świata” było posprzątanie najbardziej zanieczyszczonych miejsc na terenie Żagania. Sprzątanie Świata odbyło się 20 września. O akcji dzieci dowiedziały się wcześniej, poinformowani o tym wydarzeniu zostali również ich rodzice. Na lekcjach omówiono szczegóły dotyczące: porządkowania właściwych terenów, odpowiedniego ubioru, bezpiecznego zachowania w czasie sprzątania oraz głównych celów akcji. Każda klasa miała posprzątać wyznaczony wcześniej teren. Dzieci otrzymały rękawice i czarne worki na śmieci dostarczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych.  Dzieci z klas 0 – III  sprzątały na terenie szkoły, segregowały swoje odpady i składowały wokół stałych pojemników do segregacji. Uczniowie klas IV - VII sprzątali pobocze dróg w okolicach szkoły oraz tereny wokół ogródków działkowych. Wszyscy uczniowie  wywiązali się ze swoich zadań wzorowo. Wśród zbieranych śmieci przeważały opakowania szklane, plastikowe i papierowe, uszkodzone przedmioty codziennego użytku, a także elementy odzieży i obuwia. Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata” wyrazili nadzieję, że ich praca nie pójdzie na marne i w Żaganiu będzie coraz mniej porozrzucanych śmieci. Nasi uczniowie zauważyli, że w tym roku śmieci jest mniej niż w latach ubiegłych i wiedzą, jak należy dbać o środowisko. Tego będą uczyć innych, po to, żeby było czysto nie tylko w mieszkaniach, ale  i na zewnątrz.

Małgorzata Moskwa

 

 

XIX DZIEŃ PAPIESKI

 

Tegoroczny Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem „WSTAŃCIE, CHODŹMY!”. Uczniowie naszej szkoły włączyli się aktywnie w obchody tego dnia.
W rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową 16.X.2019 r. cała społeczność szkolna włączyła się w ogólnopolską akcję „Papieskiego dzieła tysiąclecia” budując żywy pomnik Jana Pawła II poprzez zakup kremówki papieskiej, której dochód zasilił fundusz Rady Rodziców naszej szkoły.                                 

                                                                        Elżbieta Skowrońska

 

 

UROCZYSTY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Z-ca Burmistrza Sebastian Kulesza, Naczelnik Oświaty Mariusz Krugły, Ppłk. Dariusz Lesiuk, Ppłk. Paweł Cupa, prezes ŻwiK p. Cyprian Maszlong, Radni p. Dariusz Jadach, p. Tomasz Nowak, inspektor bhp p. Roman Jabłoński, Prezydium Rady Rodziców: Maria Dworska, Monika Jasińska, nauczyciele, emeryci, pracownicy administracji i obsługi. Uroczystość rozpoczął znakomity występ Kwintetu Dętego Orkiestry Wojskowej w Żaganiu. W części oficjalnej Pani Dyrektor Dorota Maćkowska złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowania za trud włożony w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła nagrody wyróżnionym nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji. Program uświetnił występ grupy wokalnej pod kierunkiem p. Jolanty Ginter oraz grupy tanecznej "Zombiaki" prowadzonej przez p. Milenę Żelazek - Horodyską. Spotkanie było okazją do podziękowania fundatorowi nowych strojów dla grupy tanecznej " Zombiaki" - Burmistrzowi Miasta Żagania Andrzejowi Katarzyńcowi, oraz radnym Dariuszowi Jadachowi i Tomaszowi Nowakowi, którzy wspierali tę inicjatywę. Statuetkę "Przyjaciela Szkoły" otrzymali: Burmistrz Miasta Żagania Andrzej Katarzyniec, Z-ca Burmistrza Sebastian Kulesza, Naczelnik Oświaty Mariusz Krugły, p. Piotr Molęda, p. Jacek Kogut, p. Marek Rachwalski, p. Ewa Ziętek, p. Cyprian Maszlong, p. Roman Jabłoński, p. Jan Leszczyński, p. Anna Kosowicz, p. Kamil Łach, ks. Ppłk. Radosław Michniowski. Po oficjalnej części wszyscy udali się na słodki poczęstunek, za który serdecznie dziękujemy pracownikom kuchni oraz p. Ewie i Mariuszowi Gmurom, p. Arkadiuszowi Antczakowi, p.Janowi Leszczyńskiemu i p. Annie Kosowicz. Piękną dekorację uroczystości przygotowały: p. Anna Pokusa - Łach, p. Magdalena Antosz, p. Mirosława Celińska, p. Katarzyna Klorek - Razum.

 

 

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w PSP nr 2 w Żaganiu

W świetlicy szkolnej PSP nr 2 w Żaganiu 04.10.2019r. odbył się IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej. Gratulujemy uczniom i nauczycielom, którzy zdobyli certyfikat i tytuł Eksperta tabliczki mnożenia. Tegoroczna edycja przybrała charakter ogólnomiejski. Nasze patrol egzaminacyjny odwiedził Urząd Miasta w Żaganiu oraz pobliskich przedsiębiorców. Wszyscy egzaminowani zasłużyli na medal. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor Doroty Maćkowskiej za zorganizowanie słodkiej niespodzianki dla uczestników oraz do Urzędu Miasta za serdeczne przyjęcie. Akcję uznajemy za udaną. Koordynatorzy Anna Pokusa - Łach, Magdalena Antosz oraz Milena Żelazek - Horodyska.

 

 

Zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020

Zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 w ośmioletniej szkole podstawowej  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu

Zestaw podręczników dla oddziału przedszkolnego

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Wychowanie przedszkolne

I. Fabiszewska, K. Wilk, W. Żaba -Żabińska, M. Kwiecień

„Olek i Ada”

Poziom B i B+

Mac Edukacja

 

Zestaw podręczników dla klasy I

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

K. Mucha, A. Stalmach-Tkacz, J. Wosianek

„Oto ja” – podręcznik polonistyczno – społeczny (2 części) + ćwiczenia (4 części)

„Oto ja” – podręcznik matematyczno – przyrodniczy (2 części) + ćwiczenia (2 części)

MAC

Język angielski

C. Read, A. Soberon

Bugs Team 1 + zeszyt ćwiczeń Bugs Team 1

Macmillan

Religia

Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa + karty pracy„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

Św. Wojciech

Poznań

 

Zestaw podręczników dla klasy II

Przedmiot

Autor

Tytuł

 

Wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

K. Mucha, A. Stalmach-Tkacz, J. Wosianek

„Oto ja” – podręcznik polonistyczno – społeczny (2 części) + ćwiczenia (4 części)

„Oto ja” – podręcznik matematyczno – przyrodniczy (2 części) + ćwiczenia (2 części)

MAC

Język angielski

C. Read, A. Soberon

Bugs Team 2 + zeszyt ćwiczeń Bugs Team 2

Macmillan

Religia

Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Kochamy Pana Jezusa + karty pracy „Kochamy  Pana Jezusa”

Św. Wojciech

Poznań

 

Zestaw podręczników dla klasy III

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

K. Mucha, A. Stalmach-Tkacz, J. Wosianek

„Oto ja” – podręcznik 2 części + ćwiczenia polonistyczno-społeczne (4 części) + ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze (4 części) + Elementarz małego informatyka

MAC

Język angielski

C. Read, A. Soberon

Bugs Team 3 + zeszyt ćwiczeń Bugs Team 3

Macmillan

Religia

Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Przyjmujemy Pana Jezusa + karty pracy „Przyjmujemy Pana Jezusa”

Św. Wojciech

Poznań

 

Zestaw podręczników dla klasy IV

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

Jutro pójdę w świat 4 + zeszyt ćwiczeń

WSiP

Język angielski

S. Zerkas, C. Bright

English class A1 + zeszyt ćwiczeń A1

Pearson

Historia

W. Kalwat, M. Lis

Historia 4 + zeszyt ćwiczeń

WSiP

Matematyka

H. Lewicka, M. Kowalczyk

Matematyka wokół nas 4

WSiP

Przyroda

E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson  

Przyroda + zeszyt ćwiczeń

WSiP

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka 4

MAC EDUKACJA

Plastyka

S. K. Stopczyk, B. Neubart

Plastyka 4

WSiP

Technika

Stanecki, Stanecka

Karta rowerowa – zajęcia techniczne w klasie IV – VI SP + ćwiczenia „Karta rowerowa”

Agencja Wyd. Stan Pol

Religia

Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak

Jestem chrześcijaninem

Św. Wojciech

Poznań

 

Zestaw podręczników dla klasy V

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

Jutro pójdę w świat 5 + zeszyt ćwiczeń

WSiP

Język angielski

J. Croxford, G. Fruen, A. Tkacz

English class A1+, zeszyt ćwiczeń A1+

Pearson

Historia

K. Kowalewski, A. Plumińska – Mieloch, I. Kąkolewski

Historia 5 + zeszyt ćwiczeń

WSiP

Matematyka

H. Lewicka, M. Kowalczyk

Matematyka wokół nas 5

WSiP

Biologia

E. Jastrzębska, E. Kłos, W. Kofta,  E. Pyłka-Gutowska

Biologia 5 + zeszyt ćwiczeń

WSiP

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka 5

MAC EDUKACJA

Plastyka

S. K. Stopczyk, B. Neubart

Plastyka 5

WSiP

Technika

Stanecki, Stanecka

Zajęcia techniczne cz.1

Agencja Wyd. Stan Pol

Religia

Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak

Wierzę w Boga

Św. Wojciech

Poznań

Geografia

F. Szlajfer, R. Malarz

Planeta Nowa 5

Nowa Era

 

 

 

 

 

Zestaw podręczników dla klasy VI

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

Jutro pójdę w świat 6 + zeszyt ćwiczeń

WSiP

Język angielski

S. Zervas, C. Bright,  A. Tkacz

English class A2, zeszyt ćwiczeń A2

Pearson

Historia

 A. Plumińska – Mieloch, I. Kąkolewski

Historia 6 + zeszyt ćwiczeń

WSiP

Matematyka

H. Lewicka, M. Kowalczyk

Matematyka wokół nas 6

WSiP

Biologia

E. Jastrzębska, E. Kłos, W. Kofta,  E. Pyłka-Gutowska

Biologia 6 + zeszyt ćwiczeń

WSiP

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka 6

MAC EDUKACJA

Plastyka

S. K. Stopczyk, B. Neubart

Plastyka 6

WSiP

Technika

Stanecki, Stanecka

Zajęcia techniczne cz.2

Agencja Wyd. Stan Pol

Religia

Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak

Wierzę w Kościół

Św. Wojciech

Poznań

Geografia

T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński

Planeta Nowa 6

Nowa Era

 

 

 

 

 

Zestaw podręczników dla klasy VII

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

W. Bobiński, Z. Czarniecka-Rodzik

Świat w słowach i obrazach/Gramatyka i stylistyka + ćwiczenia

WSiP

Język angielski

B. Hastings, S. McKinlay  A. Tkacz

English class A2+, zeszyt ćwiczeń A2+

Pearson

Historia

 A. Plumińska – Mieloch, I. Kąkolewski, K. Kowalewski

Historia 7 + zeszyt ćwiczeń

WSiP

Matematyka

H. Lewicka, M. Kowalczyk

Matematyka wokół nas

WSiP

Biologia

E. Jastrzębska, E. Kłos, W. Kofta,  E. Pyłka-Gutowska

Biologia 7 + zeszyt ćwiczeń

WSiP

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyczny świat 7

MAC EDUKACJA

Plastyka

S. K. Stopczyk, B. Neubart

Plastyka 7

WSiP

Fizyka

G. Fraańskancuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Róż

Spotkania z fizyką

Nowa Era

Religia

Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak

Spotkanie ze Słowem

Św. Wojciech

Poznań

Geografia

T. Rachwał, R. Malarz, M. Szubert

Planeta Nowa 7

Nowa Era

Chemia

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

Język niemiecki

K. Tkaczyk, A. Potapowicz

Aha! Neu.+ ćwiczenia

WSiP

 

 

 

 

 

Zestaw podręczników dla klasy VIII

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

W. Bobiński, Z. Czarniecka-Rodzik

Świat w słowach i obrazach/Gramatyka i stylistyka + ćwiczenia

WSiP

Język angielski

  1. Bendis  A. Tkacz

Repetytorium ósmoklasisty + zeszyt ćwiczeń

Pearson

Historia

 W. Kalwat, P. Szlanta, A, Zawistowski

Historia 8 + zeszyt ćwiczeń

WSiP

Matematyka

A. Drążek, E. Durnijak, E. Kokierniak-Jurkiewicz

Matematyka wokół nas

WSiP

Biologia

E. Jastrzębska, E. Kłos, W. Kofta,  E. Pyłka-Gutowska

Biologia 8 + zeszyt ćwiczeń

WSiP

Wiedza o społeczeństwie

P. Krzesicki, P. Kur, M. Poręba

Wiedza o społeczeństwie

WSiP

Fizyka

G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką

Nowa Era

Religia

Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak

Aby nie ustać w drodze

Św. Wojciech

Poznań

Geografia

T. Rachwał, D. Szczypiński

Planeta Nowa 8

Nowa Era

Chemia

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

Język niemiecki

K. Tkaczyk, A. Potapowicz

Aha! Neu.+ ćwiczenia

WSiP

Edukacja dla bezpieczeństwa

B.Breitkopf;D.Czyżow

Edukacja dla bezpieczeństwa

Podręcznik szkoła podstawowa kl.8

WSIP

Zestaw podręczników do kl.0-8 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 13.06.2019r.(Uchwała nr 6 z dnia 13.06.2019r.)

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W piątek, 19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Uczniowie klas 0-III swój apel mieli o godzinie 8, a uczniowie klas IV-VII o godzinie 11. W apelu uczestniczyli przedstawiciele Rady Miasta: p. Grzegorz Kuźniar, p. Dariusz Jadach, p. Wiesław Bochenek, p. Tomasz Nowak, Prezes Oddziału ZNP p. Romana Błahuta oraz przedstawiciele Rady Rodziców: p. Karolina Poprawska i p. Renata Brożyna. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody, dyplomy i podziękowania za aktywną pracę oraz sukcesy osiągane w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych oraz za 100% frekwencję, działalność w drużynie harcerskiej, wolontariacie, samorządzie uczniowskim. Podziękowania otrzymali również rodzice uczniów wzorowych, a także rodzice aktywnie uczestniczący w życiu klasowym oraz szkolnym. Uroczystości w tym dniu uświetnił swoimi występami szkolny zespół taneczny. Dyrekcja szkoły serdecznie podziękowała wszystkim za miniony rok szkolny i życzyła udanych, pełnych słońca i przygód wakacji. 

    

    

      

  

Laureaci LEONA w żagańskiej Dwójce

                                                 

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zajęli czołowe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „LEON”. 
Ogromny sukces pierwszaków:

I miejsce matematyka i IV zintegrowane sprawności – Jakub Brożyna,

II miejsce matematyka i IV zintegrowane sprawności – Karol Łach.

Pozostali Laureaci z klas pierwszych to Zuzanna Dobrowińska, Aleksander Bobek i Julian Sokołowski.

W klasach drugich Laureatami zostały: Julia Słomińska i Michalina Bartoszewska, a w trzecich Laureatem został Wojciech Kuszlewski.

Opiekunkami w/w uczniów są panie: Marta Susfał, Małgorzata Moskwa, Edyta Skrzypek i Iwona Trybulińska. Uczniom i paniom serdecznie gratulujemy.

Podkategorie

Licznik odwiedzin

Miesiąc 227

Ogółem 111550

Do końca roku szkolnego zostało

Time passed:
1
0
5
2
Days
1
7
Hours
1
4
Minutes
           
         
        
Copyright © All rights reserved - PSP Nr 2 w Żaganiu - ℜ2014
Designed by olwebdesign.com

Serwis www.psp2.zagan.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.

W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej szkoły.