DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Aktualności

Mikołajkowy wyjazd do kina

 

Jak co roku  jedną z atrakcji mikołajkowych był wyjazd  uczniów klasy 5a , 6a i 6b  do multikina w Zielonej Górze  na film pt. "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda”.  Po filmie i wizycie w Mc Donalds wybraliśmy się do położonej na szczycie WInnego Wzgórza - Palmiarni. Wycieczka była super !  

     Ewa Gzyl 

   

 

                                                                                                                                               

Ogłoszenie: Sekretarz Szkoły- pełen etat

Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Żaganiu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2018-12-06

Ogłoszono dnia: 2018-12-06  przez Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żaganiu

Termin składania dokumentów: 2018-12-14 15:00:00

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 2. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie ogólnokształcące lub zawodowe,
 • mile widziane wyższe wykształcenie,
 • znajomość Kodeksu Pracy,  Ustawy o Pracownikach Samorządowych, Ustawy o Systemie Oświaty,
 • znajomość Ustawy o Zamówieniach Publicznych,
 • znajomość Ustawy o ZFŚS.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • udokumentowany co najmniej 1-roczny  staż pracy,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych: telefon, fax, komputer, kserokopiarka,
 • znajomość i obsługa programów komputerowych: Microsoft Office – Word, Exel, Power Point,
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie,
 • znajomość obsługi wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO oraz e-Sekretariat
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków na stanowisku pracy sekretarka:

 1. Znajomość aktualnych zarządzeń i przepisów dotyczących pracy w kancelarii szkoły,
 2. Prowadzenie bieżącej obsługi korespondencji oraz organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji, nadawanie numerów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami, interesantami. Rzetelne i terminowe przekazywanie informacji służbowych,
 3. Prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
 4. księgi uczniów,
 5. wykonywanie wszelkich czynności związane z ruchem uczniów (przyjęcia, przeniesienia),
 6. dokumentacji dot. wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 7. Obsługa organizacyjna rekrutacji uczniów do klas pierwszych,
 8. Zakładanie arkuszy ocen dla uczniów klas pierwszych
 9. Wydawanie legitymacji uczniowskich, sporządzanie odpisów arkuszy ocen, wydawanie zaświadczeń potwierdzających kontynuację nauki, prowadzenie rejestru zaświadczeń oraz wydanych legitymacji,
 10. Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych przez siebie spraw. Przygotowywanie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej.
 11. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń uczniów,
 12. Prowadzenie rejestru zarządzeń
 13. Prowadzenie kasy Rady Rodziców
 14. Sporządzanie duplikatów i odpisów świadectw promocyjnych, ukończenia szkoły oraz dojrzałości,
 15. Wydawanie delegacji pracownikom i uczniom oraz ich ewidencja
 16. Przyjmowanie składek ubezpieczenia OC nauczycieli,
 17. Prowadzenie dokumentacji ubezpieczenia mienia,
 18. Prowadzenie na bieżąco ksiąg inwentarzowych,
 19. Uzgadnianie na koniec każdego roku stanu ksiąg inwentarzowych z księgowością,
 20. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie druków szkolnych,
 21. Prowadzenie składnicy akt*,
 22. Przygotowanie wniosków o nagrody i odznaczenia zgodnie z zaleceniami, prowadzenie ewidencji wniosków,
 23. Obsługa administracyjna ZFŚS,
 24. zbieranie oświadczeń o dochodach pracowników i emerytów,
 25. zbieranie wniosków o wypłatę świadczeń z ZFŚS,
 26. sporządzanie wykazów do przygotowania wypłat świadczeń z ZFŚS pracowników i emerytów,
 27. prowadzenie kart ewidencji korzystania z ZFŚS pracowników i emerytów
 28. przygotowywanie planu finansowego ZFŚS na dany rok kalendarzowy,
 29. sporządzanie rocznego rozliczenia z wykorzystania ZFŚS w uzgodnieniu z główną księgową
 30. Pomoc przy organizacji egzaminów ósmych klas oraz uroczystości szkolnych
 31. Archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji wcześniej sporządzonej,
 32. Właściwe przechowywanie i korzystanie z pieczęci
 33. Gromadzenie uchwał i zarządzeń organu prowadzącego
 34. Doskonalenie metod pracy,
 35. Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
 36. Obsługa programu e-Sekretariat, Wyposażenie,
 37. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły
 38. Bieżące rozpoznanie rynku i dokonywanie zakupów
 39. Prowadzenie rejestru faktur.
 40. Wypłata świadczeń pieniężnych dla pracowników.
 41. Na zlecenie dyrektora przygotowywanie projektu pism.
 42. Dba o ład i porządek w sekretariacie.

III. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. świadectwa pracy lub inne dokumenty poświadczające staż pracy.
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 8. Termin:

Do dnia 2018-12-14  do godziny 15:00:00

 

 1. Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta pracy na stanowisko Sekretarki”:

 • osobiście w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żaganiu; ul. Wojska Polskiego nr 2 68-100 Żagań
 • pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Żaganiu; ul. Wojska Polskiego nr 2 68-100 Żagań
 • mailem na adres: psp2.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w terminie do 14-12-2018r.. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły lub maila)

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta pracy na stanowisko Sekretarki"

 1. Informacje dodatkowe:

Ofertę może składać osoba, która:

 1. ma obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,

Uwaga:
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do 60-tki

Jesteś uczniem Gimnazjum lub Szkoły Podstawowej?

Twoja edukacja na tym etapie dobiega końca?

Myślisz o dalszej drodze nauki?

Super!!!!!! Dołącz do ekipy 60-tki

Jesteśmy blisko i czekamy na Ciebie!!!!!

Już dziś możesz być pewien, ze otworzymy klasy dla Ciebie, bez znaczenia czy kończysz 3 klasę gimnazjum, czy 8 klasę szkoły podstawowej. Nic się nie martw, jesteśmy gotowi na Ciebie i Twoich kolegów. 60–tka jest dla wszystkich!!!!

W szkole koło wieży możesz uczyć się w liceach, technikach, szkole branżowej I stopnia.

Teraz myśl już tylko o szybkim finiszu i o nowej przygodzie w ZSTiL w Żaganiu. Czekamy na Ciebie!!!!! Jesteśmy otwarci na Ciebie  już dzisiaj. Przyjdź, zobacz, zostań z Nami.

60 TEAM

 

Szafki dla klas pierwszych

W piątek, 23 listopada 2018r. uczniowie klas pierwszych otrzymali szafki, dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pań z Rady Rodziców oraz wpłatom rodziców na Radę Rodziców. To była niezwykła chwila, bo po przecięciu wstęgi przez przedstawicieli klas i wejściu do szatni dzieci zobaczyły kluczyki włożone do szafek z pięknymi breloczkami  i kolorowymi wstążkami, a po otwarciu szafek… następna niespodzianka: słodkości i kolorowy balonik. Za takie wspaniałości dzieci podziękowały rodzicom wręczając serduszka z własnoręcznymi podpisami oraz śpiewając radosną piosenkę. Pani dyrektor oraz wychowawczynie klas IA i IB również serdecznie podziękowały rodzicom.

Małgorzata Moskwa, Marta Susfał

  

  

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

W poniedziałek (26. listopada) w bibliotece szkolnej obchodzony był Dzień Pluszowego Misia.

Uczniowie z klas I a i I b odwiedzili bibliotekę wraz ze swoimi misiami. Dzieci poznały historię pluszowego misia, wysłuchały opowiadania o Kubusiu Puchatku „Kubuś i dobre maniery”. Każdy miał też możliwość narysować swojego misia lub pokolorować misiowy obrazek.

Uczniowie z klas starszych również przychodzili z misiami i na każdej przerwie tworzyli portrety misiów oraz słuchali przygód Kubusia Puchatka czytanych przez uczniów z klasy VI b Konrada i Sebastiana.

 

KIERMASZ KSIĄŻEK

BIBLIOTEKA SZKOLNA

ZAPRASZA NA

KIERMASZ KSIĄŻEK

OD ŚRODY (21 LISTOPADA) w godzinach pracy biblioteki

 

Książki zostały dostarczone do szkoły przez Księgarnię i Hurtownię Taniej Książki z siedzibą w Tuliszkowie. Wszystkie książki są nowe, pięknie wydane, w bardzo atrakcyjnych cenach! Dochód uzyskany z kiermaszu wzbogaci bibliotekę szkolną o nowe pozycje książkowe, dlatego też serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH (uczniów, nauczycieli, rodziców…) do wzięcia udziału w tej akcji!

 

co ja czytam wolne lektury

 

Uczniowie klasy VI b: Kasia Marszewska, Daria Szymczak i Konrad Szyszko, przystąpili do konkursu zorganizowanego przez fundację Nowoczesna Polska, by zachęcić dzieci i młodzież do czytania oraz promowania czytelnictwa w swojej społeczności. Trzyosobowy zespół przeprowadził w szkole kampanię promującą czytelnictwo polegającą na odgadywaniu tytułów książek poprzez kalambury. Zarówno prowadzący jak i uczestnicy świetnie się bawili.

W tym samym konkursie udział wzięły uczennice klasy VIII : Jagoda Błażałek, Klaudia Plucińska i Anna Jopek.

 Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz polubienia na instagramie szkolnym https://www.instagram.com/psp2zagan/

 

Podkategorie

Licznik odwiedzin

Miesiąc 500

Ogółem 92668

Do końca roku szkolnego zostało

Time passed:
4
8
1
Days
0
5
Hours
2
1
Minutes
           
         
        
Copyright © All rights reserved - PSP Nr 2 w Żaganiu - ℜ2014
Designed by olwebdesign.com

Serwis www.psp2.zagan.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.

W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej szkoły.