DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Aktualności

SUKCES  MICHAŁA

Uczeń klasy I B MICHAŁ OWSIANKA zajął I miejsce w ZIMOWYCH ZAWODACH PŁYWACKICH DLA UCZNIÓW ŻAGAŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH stylem dowolnym. Cieszymy się wszyscy i wiemy, że to dopiero początek jego kariery pływackiej, bo Michał uwielbia pływać. Życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                   Małgorzata Moskwa

KONKURS „LEON”

14 listopada 2018 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Leon”. Z naszej szkoły w Konkursie Zintegrowane Sprawności wzięło udział 11 uczniów z klasy II i III. Zadania wymagały od uczniów skupienia, wykorzystania zdobytych umiejętności i trochę szczęścia. Teraz wszyscy czekamy na wyniki…

                                                                                                                   Małgorzata Moskwa

Spotkanie wigilijne

14.12.2018r. tradycyjnie odbyło się w naszej szkole spotkanie wigilijne dla pracowników szkoły , emerytowanych nauczycieli oraz zaproszonych gości.

Uczniowie klasy V C wraz z naszą solistką Martynką Hawryluk uczennicą kl. VII, Lidią Łach grającą na flecie z kl. IV a  i najmłodszym aniołkiem Dawidkiem Brożyną uczniem grupy „O” a zaprezentowali przedstawienie jasełkowe pt: „Polska stajenka Dawno dawno temu” wprowadzając wszystkich w miły  serdeczny świąteczny nastrój. 

E.Skowrońska

  

Przegląd grup kolędniczych i jasełkowych

W czwartek 13 grudnia na sali kryształowej w Pałacu Książęcym w Żaganiu od godz. 10:00 odbywały się X Spotkania Grup Kolędniczych i Jasełkowych w ramach X Żagańskiej Kuźni Talentów, w których uczestniczyła grupa „Małych kolędników” naszej szkoły. Byli to  uczniowie klasy VC oraz Martyna Hawryluk, Lidia Łach i najmłodszy Dawidek Brożyna, którzy z sukcesem zaprezentowali  przedstawienie jasełkowe pt: „ Dawno dawno temu– czyli Polska stajenka 2018” .  Uczniowie pracowali pod kierownictwem p.  Elżbiety Skowrońskiej i Błażeja Mazanka

Nasi „Mali kolędnicy” zdobyli 2 miejsce oraz wyróżnienie i cenną nagrodę. Życzymy dalszych sukcesów naszym uczniom.                               

 E. Skowrońska

  

11 listopada - Święto Niepodległości

Co roku, 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Data przekazania Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną zwierzchnictwa nad podległymi jej wojskami jest symbolicznym początkiem istnienia II Rzeczypospolitej. Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ w tym roku obchodzimy 100 lecie Niepodległości Polski.

09 listopada, na trzeciej godzinie lekcyjnej, wszyscy uczniowie zebrali się w sali nr 25. Powodem spotkania był przygotowany przez uczniów kl. VIII A i VI B apel upamiętniający odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dwaj prowadzący w ciekawy sposób opowiedzieli nam o historii Polski w czasach zaborów. Opowieść co jakiś czas przerywała recytacja wiersza, piosenka. Niektóre wydarzenia przedstawiono obrazowo (za pomocą scenek). Występ uświetniła piosenka w wykonaniu uczennicy klasy VII A, Martyny Hawryluk. Punktualnie o godzinie 11.00 wszyscy uczniowie odśpiewali cały hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.

Podsumowując, apel zrobił ogromne wrażenie na widzach i wszyscy występujący w nim mogą być z siebie dumni. Podziękowania należą się p. Iwonie Darowskiej, która czuwała nad przygotowaniami do akademii.

Na zakończenie apelu p. dyr. Beata Purwiel wręczyła nagrody i dyplomy uczniom, którzy zwyciężyli we wcześniej przeprowadzonych konkursach z okazji 100 lecia Niepodległości Polski: Szkolnym Konkursie Poezji Patriotycznej i Szkolnym Konkursie Wiedzy o Mazurku Dąbrowskiego.

 oprac. Iwona D

                             .

Sukces fizyków

08.12.2018 r. W Instytucie Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się finał XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki ,,Odyseja Kosmiczna”. Konkurs zorganizowany został przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki SNaFi pod patronatem Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Dwoje uczniów naszej szkoły Anna Jopek i Paweł Wołczek (oboje z klasy VIII a) wzięli udział w finale i tym samym wywalczyli tytuł finalistów. W finale uczniowie rozwiązywali test wiedzy i przygotowywali doświadczenia. Finalistów do konkursu przygotował nauczyciel fizyki Pan Zbigniew Wróblewski

  

Gazetka Spoko

Drodzy czytelnicy!

Zespół redakcyjny zaprasza do lektury kolejnego numeru gazetki szkolnej „Spoko” !

Wydanie świąteczne dostępne od 12 grudnia 2018r.

 

Mikołajkowy wyjazd do kina

 

Jak co roku  jedną z atrakcji mikołajkowych był wyjazd  uczniów klasy 5a , 6a i 6b  do multikina w Zielonej Górze  na film pt. "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda”.  Po filmie i wizycie w Mc Donalds wybraliśmy się do położonej na szczycie WInnego Wzgórza - Palmiarni. Wycieczka była super !  

     Ewa Gzyl 

   

 

                                                                                                                                               

Ogłoszenie: Sekretarz Szkoły- pełen etat

Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Żaganiu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2018-12-06

Ogłoszono dnia: 2018-12-06  przez Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żaganiu

Termin składania dokumentów: 2018-12-14 15:00:00

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 2. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie ogólnokształcące lub zawodowe,
 • mile widziane wyższe wykształcenie,
 • znajomość Kodeksu Pracy,  Ustawy o Pracownikach Samorządowych, Ustawy o Systemie Oświaty,
 • znajomość Ustawy o Zamówieniach Publicznych,
 • znajomość Ustawy o ZFŚS.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • udokumentowany co najmniej 1-roczny  staż pracy,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych: telefon, fax, komputer, kserokopiarka,
 • znajomość i obsługa programów komputerowych: Microsoft Office – Word, Exel, Power Point,
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie,
 • znajomość obsługi wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO oraz e-Sekretariat
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków na stanowisku pracy sekretarka:

 1. Znajomość aktualnych zarządzeń i przepisów dotyczących pracy w kancelarii szkoły,
 2. Prowadzenie bieżącej obsługi korespondencji oraz organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji, nadawanie numerów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami, interesantami. Rzetelne i terminowe przekazywanie informacji służbowych,
 3. Prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
 4. księgi uczniów,
 5. wykonywanie wszelkich czynności związane z ruchem uczniów (przyjęcia, przeniesienia),
 6. dokumentacji dot. wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 7. Obsługa organizacyjna rekrutacji uczniów do klas pierwszych,
 8. Zakładanie arkuszy ocen dla uczniów klas pierwszych
 9. Wydawanie legitymacji uczniowskich, sporządzanie odpisów arkuszy ocen, wydawanie zaświadczeń potwierdzających kontynuację nauki, prowadzenie rejestru zaświadczeń oraz wydanych legitymacji,
 10. Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych przez siebie spraw. Przygotowywanie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej.
 11. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń uczniów,
 12. Prowadzenie rejestru zarządzeń
 13. Prowadzenie kasy Rady Rodziców
 14. Sporządzanie duplikatów i odpisów świadectw promocyjnych, ukończenia szkoły oraz dojrzałości,
 15. Wydawanie delegacji pracownikom i uczniom oraz ich ewidencja
 16. Przyjmowanie składek ubezpieczenia OC nauczycieli,
 17. Prowadzenie dokumentacji ubezpieczenia mienia,
 18. Prowadzenie na bieżąco ksiąg inwentarzowych,
 19. Uzgadnianie na koniec każdego roku stanu ksiąg inwentarzowych z księgowością,
 20. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie druków szkolnych,
 21. Prowadzenie składnicy akt*,
 22. Przygotowanie wniosków o nagrody i odznaczenia zgodnie z zaleceniami, prowadzenie ewidencji wniosków,
 23. Obsługa administracyjna ZFŚS,
 24. zbieranie oświadczeń o dochodach pracowników i emerytów,
 25. zbieranie wniosków o wypłatę świadczeń z ZFŚS,
 26. sporządzanie wykazów do przygotowania wypłat świadczeń z ZFŚS pracowników i emerytów,
 27. prowadzenie kart ewidencji korzystania z ZFŚS pracowników i emerytów
 28. przygotowywanie planu finansowego ZFŚS na dany rok kalendarzowy,
 29. sporządzanie rocznego rozliczenia z wykorzystania ZFŚS w uzgodnieniu z główną księgową
 30. Pomoc przy organizacji egzaminów ósmych klas oraz uroczystości szkolnych
 31. Archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji wcześniej sporządzonej,
 32. Właściwe przechowywanie i korzystanie z pieczęci
 33. Gromadzenie uchwał i zarządzeń organu prowadzącego
 34. Doskonalenie metod pracy,
 35. Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
 36. Obsługa programu e-Sekretariat, Wyposażenie,
 37. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły
 38. Bieżące rozpoznanie rynku i dokonywanie zakupów
 39. Prowadzenie rejestru faktur.
 40. Wypłata świadczeń pieniężnych dla pracowników.
 41. Na zlecenie dyrektora przygotowywanie projektu pism.
 42. Dba o ład i porządek w sekretariacie.

III. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. świadectwa pracy lub inne dokumenty poświadczające staż pracy.
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 8. Termin:

Do dnia 2018-12-14  do godziny 15:00:00

 

 1. Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta pracy na stanowisko Sekretarki”:

 • osobiście w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żaganiu; ul. Wojska Polskiego nr 2 68-100 Żagań
 • pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Żaganiu; ul. Wojska Polskiego nr 2 68-100 Żagań
 • mailem na adres: psp2.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w terminie do 14-12-2018r.. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły lub maila)

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta pracy na stanowisko Sekretarki"

 1. Informacje dodatkowe:

Ofertę może składać osoba, która:

 1. ma obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,

Uwaga:
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Podkategorie

Licznik odwiedzin

Miesiąc 780

Ogółem 91705

Do końca roku szkolnego zostało

Time passed:
4
5
2
Days
2
2
Hours
5
1
Minutes
           
         
        
Copyright © All rights reserved - PSP Nr 2 w Żaganiu - ℜ2014
Designed by olwebdesign.com

Serwis www.psp2.zagan.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.

W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej szkoły.