Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor szkoły - mgr Dorota Maćkowska

 

Wicedyrektor - mgr Iwona Darowska