Dokument bez tytułu  
SAMORZĄD SZKOLNY

RADA SAMORZADU SZKOLNEGO

Rok szkolny 2013/2014

Przewodnicząca - Aleksandra Kaleta

Zastępca - Aleksandra Jaworska

SkarbnikJulia Wróblewska


>>> REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
   PROGRAM PRACY
   SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
   NA ROK SZKOLNY 2013/2014       

Założenia programu

Program ten został przygotowany na podstawie planu pracy szkoły, głównych jej kierunków działań, harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w placówce programów, a także na podstawie planów pracy samorządu uczniowskiego szkoły. Program przedstawia ogólny roczny plan działalności samorządu uczniowskiego wraz z propozycjami realizacji poszczególnych celów, działań, imprez, konkursów, zbiórek, udzielanej pomocy.

Podstawowa grupa dzieci, której program dotyczy są uczniowie klas IV – VI. Nie mniej jednak niektóre działania mogą być realizowane przez uczniów kształcenia zintegrowanego. Zadania programu mogą być realizowane przez klasy, grupy, samorząd klasowy i szkolny.

Cele działania SU w szkole

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2. Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.

3. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie.

4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

5. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

7. Rozwijanie poczucia przynależności do miasta, regionu, kraju.

Cele programu

Nadrzędnym celem tego programu jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

· uczestnictwo w uroczystościach i imprezach szkolnych,

· organizację konkursów, imprez,

· analizowanie przez uczniów podjętych działań.

Szczegółowe cele programu

1.      Uczenie się przez dzieci i młodzież demokratycznych form współżycia społecznego.

2.      Ukształtowanie się u uczniów postaw świadczących o gotowości do bezinteresownych świadczeń i pracy dla innych ludzi.

3.      Rozumienie przez uczniów odpowiedzialności, prawa do odrębności przekonań, tolerancji dla innych.

4.      Pojmowanie znaczenia prawdziwego autorytetu.

5.      Uwrażliwianie na potrzeby innych.

6.      Umocnienie się w przekonaniu o ważności jednostki i grupy.

 

Działania programu

TERMIN

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNY

wrzesień 2013 r.

1.      Wybór samorządów klasowych.

2.      Kiermasz książek.

3.      Zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego.

4.      Udział w akcji „Sprzątanie świata”. >>>więcej

5.      Udział w Jarmarku Michała.>>>więcej

6.      Dzień Chłopaka pod hasłem Dzień Krawata na Dzień Chłopaka.  >>>więcej

opiekun SU,

wychowawcy klas,

SU,

M. Chłopek

Październik

2013 r.

1.      Pomoc przy organizacji apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. >>>więcej

2.       Złożenie życzeń nauczycielom, pracownikom szkoły i emerytom.

3.      Pomoc w organizacji ślubowania klas pierwszych.

4.      Dyniowe szaleństwo - konkurs dla klas 0 – VI. >>>wiecej

opiekun SU,

SU,

J. Ginter,

M.Sofroniuk

Listopad

2013 r.

1.      Andrzejki – zabawy, wróżby w klasach. >>>więcej

2.      Mam prawo…- Konkurs plastyczny  dla klas IV – VI,

- przygotowanie gazetki (informacji)w gablocie.
 

SU,
wychowawcy klas,

opiekun SU

Grudzień

2013 r.

1.      Pomoc w organizacji Mikołajek. >>>więcej

2.      Konkurs na Bożonarodzeniowy wystrój klasy.

3.      Przygotowanie plakatu z życzeniami dla społeczności szkolnej.

4.      Zbiórka darów – Szlachetna paczka. 

Opiekun SU,

SU,

wychowawcy klas,

A. Hucał,

M. Chłopek

M. Figiel

Styczeń

2014 r.

1.      Bal noworoczny (przygotowanie wystroju sali).

2.      Projektowanie godła mojej klasy

(konkurs plastyczny dla 0 – VI).

opiekun SU

M. Chłopek

SU

wychowawcy klas 

Luty

2014 r.

1.      Poczta amora.

2.      Konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową

(dla klas I – VI).

SU

opiekun SU,

p. J. Ginter 

Marzec

2014 r.

1.      Dzień Kobiet - Damą być! - prezentacja strojów i fryzur w ciągu dnia.

2.      Przygotowanie plakatu z życzeniami dla wszystkich Pań i Dziewczynek.

3.      Dzień Talentów - Obchody Pierwszego Dnia Wiosny – Z marzanną i gaikiem…( Pożegnanie zimy – spalanie kukły (dla 0 – III i IV – VI).

opiekun SU,

J. Harasymowicz,

SU,

wychowawcy klas 

Kwiecień

2014 r.

1.      Gazetka okolicznościowa Kwiecień miesiącem pamięci narodowej.

wychowawcy klas,

opiekun SU

Maj

2014 r.

1.      Dzień Unii Europejskiej – szkolny konkurs.

2.      Gazetka okolicznościowa z okazji Uchwalenia Konstytucji 3- go maja.

opiekun SU,

A. Pinkowska,

J. Ginter

Czerwiec

2014 r.

1.      Obchody Dnia Dziecka- Dzieci uczą się od dzieci.

2.      Wiosna kulturalna z „Dwójką”

3.      Kiermasz podręczników.

4.      Organizacja wyborów do Rady Uczniowskiej.

5.      Uroczyste pożegnanie klas szóstych.

6.      Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego. 

A. Hucał (kl. VI B)

wychowawcy klas

opiekun SU

cały rok szkolny 2013/2014

1.      Uzupełnianie dokumentacji SU (kronika).

2.      Dekorowanie szkoły z okazji świąt, uroczystości, zabaw itp.

3.      Losowanie numerów osób, które nie będą pytane danego dnia.

4.      Udział w akcjach charytatywnych.

5.      Prowadzenia gabloty SU.

opiekun SU,

SU
 

 

 

Opracowała

Małgorzata Ponikowska - Knap

 

                                                    

Samorząd Uczniowski rozpoczyna pracę
18 września 2013 r. odbyło się spotkanie Samorządu Uczniowskiego z opiekunem, Małgorzatą Ponikowską – Knap. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z planem pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014. Członkowie samorządów klasowych podzielili się zadaniami do wykonania. Opiekun przypomniał też Regulamin Samorządu Uczniowskiego.