Dokument bez tytułu  

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów:
poniedziałek 11:00-16:00
wtorek - piątek 9:00-15:00
Wicedyrektor szkoły przyjmuje interesantów:
poniedziałek 12:30-16:00; wtorek 12:30-15:00
środa 11:00-15:00; czwartek - piątek 8:00-15:00
Zaproszenie na debatę dla Rodziców
Czytaj więcej
6 XI 2013r. , 16:00-17:30
Zapraszamy
wszystkich rodziców klas 0-VI
na Dzień kontaktowy

 DROGI RODZICU!!

SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH OBIADÓW!!

     Chcielibyśmy, jako szkoła, pomóc Państwu w uzyskaniu dofinansowania do dożywiania dzieci w szkole. Warunkiem uzyskania przez rodzinę pomocy w formie obiadów jest kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie netto (bez podatku) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:

  • do 702 zł (nieodpłatnie)
  • od 703zł do 1.053 zł (obiady są płatne 50% przez Fundację, a 50 % przez rodziców).

Formularze dokumentów oraz więcej informacji uzyskacie Państwo u pedagoga szkolnego.

Termin składania dokumentów upływa 14 lutego 2014r.

Koszt obiadu 3,50 zł

 Przypominamy o terminowym wpłacaniu do 10- go
każdego miesiąca, za cały miesiąc z góry!
Odpisy należy zgłaszać dzień wcześniej.Odpłatność za obiady można uiszczać przelewem na
konto 90 1090 2558 0000 0006 4002 5179

 Odpłatność w miesiącu marcu za obiady wynosi:

 21 ob.  x 3,50zł = 73,50zł

POBIERANIE OPŁAT ZA OBIADY

od  1-szego do 10 –go ( włącznie) każdego miesiąca, za każdy miesiąc z góry. Zgłaszanie odpisów pod numerem telefonu:
68 457 56 92 (tel. na świetlice)
68 478 16 80 (sekretariat) dzień wcześniej.


 

Szkolny zestaw podręczników na rok szk. 2013/14

DNI WOLNE

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców ustalone zostały  w roku szkolnym 2013/2014 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych :

§  14 października 2013 r.

§  02 stycznia 2014 r.

§  03 stycznia 2014 r.

§  01 kwietnia 2014 r. - sprawdzian OKE dla klas VI

§  02 maja 2014 r.

§  20 czerwca  2014 r.

DNI KONTAKTOWE

( Przez dni kontaktowe rozumiemy pierwszy , wybrany przez nauczyciela dany dzień w miesiącu)

Dni kontaktowe nauczycieli z rodzicami uczniów odbywają się         

w każdą pierwszą środę miesiąca    

w godz. 16.00 – 17.30 dla wszystkich klas 0 – VI

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Godzina

Gabinet

1.

Celińska Mirosława

16.00 – 17.00

Gab. 4

2.

Darowska Iwona

16.00 – 17.30

Gab. wicedyrektora

3.

Ginter Jolanta

16.00 – 17.00

Gab. 21

4.

Harasymowicz Jakub

15.30 – 16.30

Gab. 20

5.

Hucał Aleksandra

16.00 – 17.30

Gab. 24

6.

Krych Anna

16.00 – 17.00

Pokój nauczycielski

7.

Lis Monika

16.00 – 17.30

Gab. 8

8.

Moskwa Małgorzata

16.00 – 17.30

Gab. 6

9.

Pinkowska Anna

16.00 – 17.30

Pokój nauczycielski

10.

Ponikowska – Knap Małgorzata

16.00 – 17.30

Gab. 27

11.

Purwiel Beata

16.00 – 17.30

Biblioteka

12.

Raciborska Ewa

16.00 – 17.30

Gab. 22

13.

Ryży Mirosława

16.00 – 17.30

Gab. 19

14.

Skowrońska Elżbieta

16.00 – 17.30

Świetlica - 11

15.

Skrzypek Edyta

16.00 – 17.30

Gab. 20A

16.

Sofroniuk Magdalena

16.00 – 17.30

Świetlica - 11

17.

Stachurska Marzena

16.00 – 17.30

Gab. 16

18.

Susfał Marta

16.00 – 17.30

Gab. 9

19.

Timoszyk Joanna

16.00 – 17.30

Gab. 23

20.

Trybulińska Iwona

16.00 – 17.30

Gab. 7

21.

Uchman Joanna

16.00 – 17.30

Pokój nauczycielski

 

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

2013/2014

Lp.

Nazwisko i imię

Rodzaj zajęć

Termin

Sala

1.

Chłopek Marzena

 

Klub Przyjaciół Franklina – klasy I - III

Poniedziałek

8.00-8.45 

Biblioteka

 

 

2.

Chłopek Marzena

Koło biblioteczneKlasy IV - VI

Środa

8.00-8.45

Biblioteka

 

3.

Figiel Monika

„Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” Klasy 0 - VI

Środa

14.00-14.45

Świetlica

 

4.

Figiel Monika

Koło teatralne

Klasy I - III

Poniedziałek

13.00-13.45

Świetlica

 

5.

Ginter Jolanta

Koło wokalne

Klasy I - VI

Wtorek

13.40-14.25

Gab. 20

6.

Harasymowicz Jakub

Capoeira

Klasy IV - VI

Poniedziałek

14.40-15.25

Sala gim.

7.

Harasymowicz Jakub

Klub piłkarski dla najmłodszych Klasy 0 - II

Piątek

13.40-14.25

Sala gim.

 

8.

Hucał Aleksandra

Ortografitti dla klas III

Wtorek

9.35-10.35 IIIA

Gab. 24

9.

Hucał Aleksandra

Ortografitti dla klas III

Wtorek

12.45-13.45 IIIB

Gab.24

10.

Klorek  -Razum Katarzyna

Koło plastyczne Klasy IV - VI

Środa

11.00-11.45

Świetlica

 

11.

Moskwa Małgorzata

Mały sportowiec

Klasa I B

Piątek

11.40-12.25

Gab.6

 

12.

Moskwa Małgorzata

Mały miłośnik przyrody   Klasa I B

Poniedziałek

12.45-13.30

Gab. 6

13.

Pinkowska Anna

Koło języka francuskiego

Klasy IV - VI

Piątek

12.45-13.30

Gab.28

 

14.

Pinkowska Anna

Język angielski online          Klasy IV - VI

Czwartek

15.20-16.05

Gab. 28

15.

Ponikowska – Knap Małgorzata

 

Koło języka polskiego dla uczniów zdolnych    Klasy IV - VI

Czwartek

13.40-14.25 

Gab.27

 

 

16.

Ponikowska – Knap Małgorzata 

Koło dziennikarskie Klasy IV - VI

Środa

13.45-14.25

Gab.27

17.

Purwiel Beata

Zajęcia wyrównawcze dla klasy I A

Środa

14.35-15.20 

Gab. 7

 

18.

Purwiel Beata

Mat – man

klasa I A

Wtorek

12.45-13.30 

Gab. 7

19.

Raciborska Ewa

Matematyka jest wszędzie – zajęcia dla uczniów zdolnych i mających problemy z matematyką

Klasy V - VI

Piątek

12.45-13.30

 

Gab.22

 

20.

Raciborska Ewa

Matematyka jest wszędzie – zajęcia dla uczniów zdolnych i mających problemy z matematyką

Klasy V - VI

Wtorek

12.45-13.30

Gab.21

21.

Ryży Mirosława

Zajęcia wyrównawcze dla klasy III A

Wtorek

9.50-10.35 

Gab. 20a

 

22.

Ryży Mirosława

Zaczarowany świat kolorów, słów                     i dźwięków  Klasa III A

Wtorek

14.30-15.15

Gab. 19

23.

Skowrońska Elżbieta

Przygotowanie do I Komunii Św.

Niedziela i dni tygodnia

Kościół

24.

Skrzypek Edyta

Zajęcia wyrównawcze dla klasy III B

Środa

8.55-9.40

Gab. 19

 

25.

Skrzypek Edyta

Celińska Mirosława

Koło plastyczne dla klas I – III

Poniedziałek

14.35-15.20

Gab. 19

26.

Sofroniuk Magdalena

Koło języka angielskiego dla klas I – III

Poniedziałek

14.35-15.20

Gab. 6

 

27.

Sofroniuk Magdalena

Koło języka angielskiego dla klas I – III

Czwartek

13.40-14.25

Gab. 7

28.

Stachurska Marzena

Szkolne Koło Sportowe

Klasy IV - VI

Wtorek

13.40-15.15

Sala gim.

29.

Timoszyk Joanna

Matematyka jest wszędzie – zajęcia dla uczniów zdolnych i mających problemy z matematyką

Klasy IV – VI

Czwartek

13.45-14.30

 

Gab.23

 

30.

Timoszyk Joanna

Matematyka jest wszędzie – zajęcia dla uczniów zdolnych i mających problemy z matematyką

Klasy IV - VI

Piątek

12.45-13.30

Gab.23

31.

Trybulińska Iwona

Zajęcia wyrównawcze dla klasy II A

Czwartek

12.30-13.15

Gab. 7

32.

Trybulińska Iwona

Zaczarowany świat kolorów, słów i dźwięków

Klasa II A

Poniedziałek

12.30-13.15

 

 

Gab. 6

33.

Twardosz Piotr

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

Świetlica

Środa

9.00-10.00

Świetlica

 

34.

Uchman Joanna

Zajęcia wyrównawcze z przyrody

Klasy IV - VI

Piątek

12.45-13.30

Gab.16

35.

Uchman Joanna

Koło przyrodnicze

Klasy IV - VI

Piątek

8.00 -8.45

 

Gab.16

 

36.

Darowska Iwona

Koło historyczne

Środa

13.40-14.25

Gab.20

37.

Harasymowicz Jakub

Zajęcia judo – klasy 0

Środa

13.45-14.30

Sala gim.

38.

Harasymowicz Jakub

Zajęcia judo – klasy I

Poniedziałek

14.35-15.20

Sala gim.

39.

Harasymowicz Jakub

Zajęcia judo – klasy II - III

Piątek

12.45-13.30

Sala gim.

40.

Celińska Mirosława

Skrzypek Edyta

Koło teatralne dla klas I - III

15.25 –16.15

Gab. 20