Dokument bez tytułu  
OGŁOSZENIA
6 XI 2013r. , 16:00-17:30
Zapraszamy
wszystkich rodziców klas 0-VI
na Dzień kontaktowy

DNI WOLNE

w roku szkolnym 2013/2014

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców ustalone zostały  w roku szkolnym 2013/2014 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych :

§  14 października 2013 r.

§  02 stycznia 2014 r.

§  03 stycznia 2014 r.

§  01 kwietnia 2014 r. - sprawdzian OKE dla klas VI

§  02 maja 2014 r.

§  20 czerwca  2014 r.