Dokument bez tytułu  
GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor szkoły
mgr Dorota Maćkowska – edukacja wczesnoszkolna
Wicedyrektor szkoły
mgr Jolanta Zaleska - przyroda, plastyka, wychowanie fizyczne

 

 

mgr Marzena Chłopek – biblioteka

mgr Mirosława Celińska - nauczanie przedszkolne
mgr Iwona Darowska – historia, język polski, język francuski
mgr Monika Figiel – świetlica
mgr Jolanta Ginter – plastyka, muzyka, język polski
mgr Jakub Harasymowicz – wychowanie fizyczne
mgr Aleksandra Hucał – pedagog szkolny
mgr Katarzyna Klorek- świetlica

mgr Anna Krych - technika
mgr Monika Lis – nauczanie przedszkolne
mgr Małgorzata Moskwa – edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Pinkowska – język angielski
mgr Aniela Polańska - Bojczuk - świetlica
mgr Małgorzata Ponikowska – Knap – język polski
mgr Beata Purwiel – edukacja wczesnoszkolna
mgr Mirosława Ryży – edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Raciborska - matematyka
mgr Elżbieta Skowrońska – religia

mgr Magdalena Sofroniuk - język angielski

mgr Marzena Stachurska – wychowanie fizyczne
mgr Marta Susfał – edukacja przedszkolne
mgr Edyta Skrzypek - edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Timoszyk – matematyka, informatyka
mgr Iwona Trybulińska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Piotr Twardosz - świetlica
mgr Joanna Uchman – przyroda
mgr Gabriela Woźniak – matematyka

DNI WOLNE

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego
i Rady Rodziców ustalam w roku szkolnym 2013/2014 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

§  14 października 2013 r.

§  02 stycznia 2014 r.

§  03 stycznia 2014 r.

§  01 kwietnia 2014 r. - sprawdzian OKE dla klas VI

§  02 maja 2014 r.

§  20 czerwca  2014 r.