Praca policjanta

W naszej szkole odbywają się zajęcia warsztatowe dla dziesięcioosobowej grupy uczniów "Dziecięcej Akademii Przedsiębiorczości".

Warsztaty prowadzone są w ramach realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych uczniów PSP 1 i PSP2 w Żaganiu".

Podczas tych zajęć uczniowie poznają specyfikę różnych zawodów, które mogą wykonywać w przyszłości. Dzięki współpracy z policjantami i prezentacji pani Sylwii Woroniec, uczniowie klas IV-VI zdobyli wiele informacji i doświadczeń na temat ich pracy. Odwiedzili strzelnicę, próbowali celności strzałów na symulatorze, ćwiczyli na siłowni.

Beata Purwiel