"Śniadanie daje moc" - Obszar nr 1

Zajęcie zostało przeprowadzone z dziećmi z oddziału przedszkolnego 0a. Pobudziło wielostronnie aktywność dzieci, która została wyrażona w śpiewie, recytacji, tańcu i ruchu.

Scenariusz zajęcia Śniadanie daje moc

Monika Lis