DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Planowanie wyjazdu edukacyjnego

Klasa I b przystąpiła do konkursu małych przedsiębiorców "Przedsiębiorczość widziana oczami dziecka" w ramach projektu "Szkoły kreatywnych umysłów". Na zajęciach uczniowie planowali i opracowywali wyjazd edukacyjny. Propozycji było wiele, ale najciekawszą okazała się Solilandia. Teraz trzymamy kciuki, że wyjazd doszedł do skutku. Zobaczcie jak pracowaliśmy …

Małgorzata Moskwa

Pomoce dydaktyczne

W ramach projektu "Szkoły Kreatywnych Umysłów" wprowadzony został dziennik elektroniczny w klasie I b, otrzymaliśmy tablicę multimedialną, rzutnik oraz mnóstwo innych, ciekawych pomocy dydaktycznych, z których korzystają nie tylko uczniowie biorący udział w tym projekcie, ale także z innych klas.

Małgorzata Moskwa

Komunikat dotyczący projektu "Szkoły Kreatywnych Umysłów"

Szkoła podstawowa nr 2 im.11 LDKP w Żaganiu uczestniczy w projekcie "Szkoły kreatywnych umysłów”"

Projekt "Szkoły kreatywnych umysłów" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy realizujący projekt "Szkoły kreatywnych umysłów":

- Grupa Edukacyjna S.A. - Lider

- Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji - Partner

Szkoła podstawowa nr 2 w Żaganiu w ramach uczestnictwa w projekcie „Szkoły kreatywnych umysłów” będzie pilotażowo wdrażała w klasie I b innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej. Innowacyjność programu polega na projektowaniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem TIK oraz na jego interdyscyplinarności, rozumianej jako spójne ujęcie treści z edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.

Dodatkowo wdrażane będą dwa programy zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.

Ww. programy są zgodne z podstawą programową, a ich nowatorstwo polega na implikowaniu praktycznych założeń teorii wielorakich inteligencji Howarda Gardnera (z uwzględnieniem m.in. określenia profili inteligencji i indywidualnych stylów uczenia się uczniów) i TRIZ - Pedagogiki (w zakresie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów, rozwoju kompetencji matematycznych, przyrodniczych i technicznych). TRIZ, jak dotychczas, jest mało znana w polskiej szkole. Opracowane programy eksponują metody aktywizujące, jak np. metoda projektów (integrująca wielość aktywnych metod pracy uczniów), doświadczenia, eksperymenty i mapy myśli.

48 zrekrutowanych szkół podstawowych (po 3 z każdego województwa Polski) przez 2 lata szkolne 2013/14 i 2014/2015 będzie pilotażowo wdrażało (upowszechniało) opracowane programy. W każdej szkole w 1. roku szkolnym upowszechniania uczestniczyć będzie 1 oddział kl. I, a w drugim - kl. II (w ramach kontynuacji) i nowy oddział kl. I. Program nauczania wdrażany będzie na zajęciach obowiązkowych. Zajęcia pozalekcyjne zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych (typ 1) oraz uczniów mających trudności w nauce (typ 2) realizowane będą na podstawie autorskich scenariuszy nauczycieli (po 120 godz. na oddział w danym roku szkolnym do podziału wg potrzeb uczniów przez nauczycieli) w oparciu o wypracowane w projekcie 2 programy. Co roku Partnerzy organizować będą KONKURS jako formę rozwijania kompetencji przedsiębiorczych uczniów (w I roku dla kl. I, w II - dla kl. I i II oddzielnie), gdzie nagrodami jest sfinansowanie dla 3 najlepszych klas na danym poziomie kilkudniowych wyjazdów edukacyjnych (dla rodzica i ucznia bez kosztów)

W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w specjalnie dobrane środki dydaktyczne i sprzęt IT. Pozwolą one na stworzenie w szkołach pracowni sanlukańskich. Nazwa pracowni nawiązuje do włoskiej Accademia di San Luca, w której - po raz pierwszy na świecie - w XVI w. zastosowano metodę projektu. Potrzeba stosowania jej w procesie edukacyjnym wynika m.in. z wyzwań XXI wieku jakie niesie za sobą rozwój cywilizacyjny, gospodarczy, co zmusza do kształtowania od najmłodszych lat postaw-umiejętności inicjatywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności za swoją pracę. Specjalnie dobrany sprzęt IT i pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom "doświadczać, eksperymentować" zgodnie z założeniami projektu.

Więcej informacji o projekcie na: www.kreatywneumysly.pl

Licznik odwiedzin

Miesiąc 31

Ogółem 99051

Do końca roku szkolnego zostało

Time passed:
6
5
0
Days
0
9
Hours
5
0
Minutes
           
         
        
Copyright © All rights reserved - PSP Nr 2 w Żaganiu - ℜ2014
Designed by olwebdesign.com

Serwis www.psp2.zagan.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.

W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej szkoły.