Kompleksowe wspomaganie szkół i kadry pedagogicznej w Powiecie Żagańskim

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Żaganiu bierze udział w projekcie "Kompleksowe wspomaganie szkół i kadry pedagogicznej w Powiecie Żagańskim" organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach POKL.

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez zwiększenie dostępu do niego.