Festyn Rodzinny zbliża się wielkimi krokami!

22 października 2014 r. podczas spotkania członków Samorządu zajęliśmy się tematyką związaną z Festynem Rodzinnym. Wspólnie zastanawialiśmy się nad uatrakcyjnieniem jego formuły, tematem wiodącym i podziałem zadań. Zadaniem przewodniczących poszczególnych klas było przedyskutowanie i opracowanie wstępnych propozycji dotyczących festynowych atrakcji. Na kolejnym spotkaniu zbierzemy poszczególne propozycje i przedstawimy je przewodniczącej szkolnego Zespołu ds. Promocji Szkoły.

Opiekun SU