Konsultacje

W czerwcu 2014 r. odbyły się konsultacje w sprawie zadań, które będą realizowane w przyszłym roku szkolnym w ramach projektu "Szkoła Współpracy".

Małgorzata Ponikowska - Knap