DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – co się zmienia w ustawie

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – to kluczowa zmiana w przyjętej w czwartek przez Senat nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  1. obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,
  2. prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
  3. obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,
  4. prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
  5. wzmocnienia roli kuratora oświaty.

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.

– Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

– Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

Zgodnie z ustawą, przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola zostanie przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. Umożliwi to organom prowadzącym lepsze przygotowanie się do przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola. Decyzje dotyczące ewentualnej likwidacji oddziałów przedszkolnych będą mogły być poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniającą tendencje demograficzne po wdrożeniu wprowadzanych rozwiązań prorodzinnych.

Wybór kuratora oświaty

Kurator oświaty będzie powoływany i odwoływany przez ministra edukacji w drodze konkursu ogłoszonego przez wojewodę. Na wniosek kuratora oświaty i po zasięgnięciu opinii wojewody, minister edukacji będzie powoływał i odwoływał wicekuratorów oświaty.

Wzmocnienie roli kuratora oświaty

Przywrócona została kontrola kuratorów oświaty nad działaniami samorządów w kształtowaniu sieci szkół i przedszkoli. Ustalenie przez radę gminy sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Także decyzja o likwidacji lub przekształceniu przedszkola, szkoły lub placówki prowadzonej przez samorząd będzie zależała od uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Dni kontaktowe w roku szkolnym 2015/2016

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

Gabinet

1.

Trybulińska Iwona

pierwsza środa miesiąca

16:00-17:00

7

2.

Żelazek-Horodyska Milena

pierwsza środa miesiąca

15:00-16:00

9

3.

Susfał Marta

pierwszy wtorek miesiąca

16:30-17:30

9

4,

Ryży Mirosława

pierwszy wtorek miesiąca

15:30-16:30

6

5.

Skrzypek Edyta

pierwszy czwartek miesiąca

15:30-16:30

20

6.

Celińska Mirosława

pierwszy czwartek miesiąca

15:30-16:30

19

7.

Purwiel Beata

pierwszy czwartek miesiąca

15.30-16.30

7

8.

Moskwa Małgorzata

pierwszy poniedziałek miesiąca

15:30-16:30

6

9.

Hucał Aleksandra

pierwsza środa miesiąca

16:00-17:00

24

10.

Sofroniuk Magdalena

pierwsza środa miesiąca

15:30-16:30

20

11.

Rudnicka Natalia

pierwsza środa miesiąca

15:30-16:30

16

12.

Darowska Iwona

pierwsza środa miesiąca

15:30-16:30

28

13.

Pinkowska Anna

w dniu zebrań

16:00-16:30

17:30-18:00

21

14.

Timoszyk Joanna

pierwszy wtorek miesiąca

15:30-16:30

22

15.

Kułaga Ewa

pierwsza środa miesiąca

15:30-16:30

22

16.

Gzyl Ewa

pierwsza środa miesiąca

15:30-16:30

16

17.

Ginter Jolanta

pierwsza środa miesiąca

16:30-17:30

świetlica

18.

Kala Aldona

pierwszy wtorek miesiąca

15:30-16:30

pokój nauczycielski

19.

Ponikowska – Knap Małgorzata

pierwszy czwartek miesiąca

15:30-16:30

gabinet wicedyrektora

20.

Stachurska Marzena

pierwszy czwartek miesiąca

15:30-16:30

pokój nauczycielski

21.

Harasymowicz Jakub

pierwszy poniedziałek miesiąca

15:30-16:30

pokój nauczycielski

22.

Klorek – Razum Katarzyna

w dniu zebrań

14:30-15:30

5

23.

Lis Monika

pierwsza środa miesiąca

15:30-16:30

8

Zebrania z rodzicami - listopad 2015 r.

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

Gabinet

1.

Trybulińska Iwona

04 listopada 2015 r.

16:00

7

2.

Żelazek-Horodyska Milena

04 listopada 2015 r.

16:00

9

3.

Susfał Marta

05 listopada 2015 r.

16:00

9

4,

Ryży Mirosława

04 listopada 2015 r.

16:00

6

5.

Skrzypek Edyta

27 października 2015 r.

16:00

20

6.

Celińska Mirosława

27 października 2015 r.

16:00

19

7.

Purwiel Beata

04 listopada 2015 r.

15:30

7

8.

Moskwa Małgorzata

02 listopada 2015 r.

16:00

6

9.

Hucał Aleksandra

04 listopada 2015 r.

16:30

22

10.

Sofroniuk Magdalena

04 listopada 2015 r.

16:00

20

11.

Rudnicka Natalia

12 listopada 2015 r.

17:00

16

12.

Darowska Iwona

04 listopada 2015 r.

16:30

28

13.

Pinkowska Anna

04 listopada 2015 r.

16:30

21

14.

Klorek – Razum Katarzyna

04 listopada 2015 r.

16:00

5

15.

Lis Monika

04 listopada 2015 r.

16:00

8

Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2015/2016

23/ 24 września 2014 r. – zebranie poświęcone zapoznaniu rodziców z dokumentacją

04 listopada 2015 r. – zebranie klas 0 - V

04 listopada 2015 r. – zebranie klas VI – zapoznanie rodziców z informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu w klasie VI

16 grudnia 2015 r. – zebranie (podanie zagrożeń)

13 stycznia 2016 r. – zebranie - podsumowanie I semestru

24 lutego 2016 r. – zebranie

23 marca 2015 r. - zebranie - przed Sprawdzianem klas VI

11 maja 2016 r. – zebranie - organizacja festynu

15 czerwca 2016 r. – dzień kontaktowy

Licznik odwiedzin

Miesiąc 1132

Ogółem 83320

Do końca roku szkolnego zostało

Time passed:
2
4
3
Days
1
5
Hours
1
4
Minutes
           
         
        
Copyright © All rights reserved - PSP Nr 2 w Żaganiu - ℜ2014
Designed by olwebdesign.com

Serwis www.psp2.zagan.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.

W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej szkoły.