DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

ZARZĄDZENIE NR 2/2017/2018

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻAGANIU

z dnia  29.09.2017r.

 

W sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.& 5, p. 1 pp 1,(art.47 ust.1pkt6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe) w sprawie organizacji roku szkolnego,  zarządzam, co następuje:

& 1

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustalam w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

 • 16 października 2017 r.
 • 02 listopada 2017 r.
 • 03 listopada 20117 r.
 • 22 grudnia 2017 r.
 • 02 stycznia 2018 r.
 • 02 maja 2018 r.
 • 04 maja 2018 r.
 • 01 czerwca 2018 r.

& 2

W celu zapewnienia opieki uczniom, szkoła dokona rozeznania potrzeb w tym zakresie wśród rodziców.

W dniach wymienionych w &1, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla uczniów, którzy w tym dniu zgłoszą się do szkoły.

& 3

W wyjątkowych sytuacjach terminy dodatkowych dni wolnych mnogą ulec zmianie.

& 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej szkoły i na tablicach informacyjnych.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych.

Zarządzenie nr 05 /2016/2017

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żaganiuz dnia 29.09.2016 r. W sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno -wychowawczych.

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

§1

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców ustalam w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych :

 • 14 października2016 r.
 • 31 października2016 r.
 • 22 grudnia 2016r.
 • 28 kwietnia 2017 r.
 • 02 maja 2017 r.
 • 16 czerwca  2017 r.

§2

 1. W dniach wymienionych w § 1 szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, którzy w tym dniu zgłoszą się do szkoły.
 2. W celu zapewnienia stosownej opieki szkoła dokona rozeznania potrzeb w tym zakresie.

§3

W wyjątkowych sytuacjach terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych decyzją Dyrektora mogą ulec zmianie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły.

DNI KONTAKTOWE

( Przez dni kontaktowe rozumiemy pierwszy , wybrany przez nauczyciela dany dzień w miesiącu)

Klasa 0A – p. Monika Lis – środa, godz. 15:00 – 16:00, gab. 6
Klasa 0B – p. Katarzyna Klorek-Razum – środa, godz. 15:00 – 16:00, gab. 8
Klasa 0C – Marta Sawicka Szczesiak – środa, godz. 15:00 – 16:00, gab.4a
Klasa I A   - p. Beata Purwiel  – wtorek, godz. 15:00 – 16:00, gab. 9
Klasa IIA – p. Iwona Trybulińska – środa, godz. 16.20 – 17:20, gab. 7
Klasa IIB – p. Małgorzata Moskwa – wtorek, godz. 15:00 – 16:00, gab. 20
Klasa IIC – p. Marta Susfał – wtorek, godz. 15:00 – 16:00, gab. 7
Klasa IIIA – p. Mirosława Ryży  – poniedziałek, godz. 15.30 – 16:30, gab. 20
Klasa IIIB – p. Edyta Skrzypek – środa, godz. 15.30 – 16:30, gab. 19
Klasa IIIC – p. Mirosława Celińska- wtorek, godz.15:30 – 16:30, gab. 19
Klasa IVA – p. Anna Pinkowska – środa, godz. 16.30 – 17:30, gab. 21
Klasa IVB – p. Gabriela Woźniak – środa, godz. 15.30 – 16:30, gab. 22
Klasa VA – p. Jakub Harasymowicz – czwartek, godz. 15:30 – 16:30, gab. 28
Klasa VIA – p. Ewa Gzyl – środa, godz. 15.30 – 16:30, gab. 16
Klasa VIB – p. Magdalena Sofroniuk – środa, godz. 16.00- 17:00 , gab. 27

Licznik odwiedzin

Miesiąc 1132

Ogółem 83320

Do końca roku szkolnego zostało

Time passed:
2
4
3
Days
1
5
Hours
2
0
Minutes
           
         
        
Copyright © All rights reserved - PSP Nr 2 w Żaganiu - ℜ2014
Designed by olwebdesign.com

Serwis www.psp2.zagan.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.

W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej szkoły.