Odpłatność za obiady - maj, czerwiec 2015

Informacja dotycząca odpłatności za m-c maj: 20 dni x 3,50 zł = 70 zł
 
Odpłatność za m-c czerwiec: 17 dni x 3,50 zł = 59,50 zł
 
Poproszę odpłatność za m-c maj uiścić do 10 czerwca, a za m-c czerwiec do 19 czerwca 2015 r.
 
Monika Figiel