Odpłatność za obiady w czerwcu

Odpłatność za obiady w czerwcu wynosi: 14 dni x 3,50 zł = 49 zł