Regulamin Rady Rodziców

Uchwała Nr 04/2015 Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żaganiu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Rady Rodziców