Rada Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Ewa Mikołajewska - Przewodnicząca Rady Rodziców

Karolina Poprawska - Zastępca Przewodniczącego

Magdalena Twardowska - Skarbnik