RADA RODZICÓW 2018/2019

 

Karolina Poprawska - przewodnicząca

Renata Brożyna - zastępca

Monika Janda - skarbnik