RADA RODZICÓW 2017/2018

Przewodnicząca Rady Rodziców –Maria Dworska
Zastępca Rady Rodziców- Karolina Poprawska
Skarbnik- Anna Pokusa- Łach