RADA RODZICÓW 2016/17

Przewodnicząca Rady Rodziców –Maria Dworska
Zastępca Rady Rodziców- Karolina Poprawska
Skarbnik- Anna Pokusa- Łach