Logopedia

Kim jest logopeda?

Logopeda to specjalista, który zajmuje się diagnozą i terapią wad wymowy oraz zaburzeń mowy.

Czym jest dyslalia?

Dyslalia to termin odnoszący się do wad wymowy. Mogą się one przejawiać złą realizacją danej głoski (deformacją), zastępowaniem jej inną głoską (substytucją) lub całkowitym pomijaniem (elizją). Najbardziej popularne wady wymowy to:

sygmatyzm (seplenienie),

rotacyzm (r)

kappacyzm (k)

gammacyzm (g)

lambdacyzm (l)

betacyzm (b)

Jeśli jednak dziecko nie wypowiada jakiejś głoski, nie trzeba od razu bić na alarm. Najpierw warto zorientować się, jak wygląda norma rozwojowa dla danego wieku.

Jak wygląda norma rozwojowa dla danego wieku?

- W pierwszych miesiącach życia dziecko powinno wydawać z siebie „dziwne” dźwięki, które nie są jeszcze sylabami. Jest to tak zwane głużenie. Nasz maluch ćwiczy swoje narządy artykulacyjne, ale jest to odruch bezwarunkowy.

- 6. miesiąca dziecko zaczyna gaworzyć. Wyraźnie słyszymy wtedy, że wypowiada ciągi sylab, typu: ga-ga-ga. To znak, że zaczyna ono naśladować dźwięki otoczenia.

- Pod koniec pierwszego roku życia dziecko jest w stanie powiedzieć około 3 wyrazów (rozumie oczywiście więcej).

- Na drugi rok życia przypada tzw. okres wyrazu - nasz maluch wzbogaca swój słownik.

- Trzylatek powinien zacząć budować zdania - początkowo zdania proste, później – złożone. Zakłada się, że mówimy o tym etapie dopiero, gdy zdanie jest zbudowane minimum z trzech wyrazów.

- W wieku trzech lat dziecko powinno już wymawiać wszystkie głoski, poza: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż oraz r.

- U czterolatka kształtuje się poprawna wymowa s, z, c, dz.

- Pięciolatek powinien wymawiać sz, ż, cz, dż.

- Dziecko sześcioletnie mówi głoskę r.

Od tego czasu dziecko wymawia wszystkie głoski, jakie mamy w języku polskim.

Należy pamiętać, że równolegle z wymową kształtuje się gramatyka. Dziecko od 3. do 6. roku życia jest na etapie tzw. swoistej mowy dziecięcej. Oznacza to, że może mu się zdarzać mylenie końcówek, czy tworzenie zupełnie nowych wyrazów na podstawie już utrwalonych form (np. skoro można hamować, malować, czy rysować – nie powinno nas dziwić, gdy usłyszymy od naszego dziecka, że idzie „miotłować” swój pokój). Takie „wpadki” mieszczą się w granicach normy.

Co zrobić, gdy dziecko nie mówi tak, jak powinno?

W tym wypadku konieczna jest wizyta u logopedy. Również wtedy, gdy mają Państwo jakieś wątpliwości, warto zasięgnąć konsultacji. Im wcześniej zaczniemy pracę z dzieckiem, tym większe szanse na osiągnięcie zamierzonego celu. Proszę jednak pamiętać o bardzo ważnej kwestii:

BEZ CODZIENNEJ, SYSTEMATYCZNEJ PRACY W DOMU, NIE BĘDZIE REZULTATÓW.

Z wymową jest tak, jak np. ze zmianą nawyków żywieniowych. To, że uda nam się jeść przez jeden dzień zdrowo, to nie znaczy, że od razu weszło nam to w krew. Logopeda pracuje z dzieckiem nad wywołaniem głoski (w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu, tekście). Ale bez codziennych ćwiczeń, dziecko sobie tego nie utrwali, a czas przeznaczony na terapię może okazać się czasem straconym.

Czy logopeda potrafi stwierdzić, że rodzic nie ćwiczył z dzieckiem?

Zdecydowanie tak.

Natalia Rudnicka