Dni wolne w roku szkolnym 2015/2016

Zarządzenie nr 12 /2015/2016 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żaganiu z dnia 29.09.2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno -wychowawczych