Zebrania - listopad 2014

0 A - 04.11.14 r. - godzina 16:00.

0 B - 04.11.14 r. -  godzina 16:00.

0 C - 04.11.14 r. -  godzina 16:00.

I A - 06.11.14 r. - godzina 16:00

I B - dzień kontaktowy, 05.11.14. r. -  godzina 16.00 - 17.30

I C - dzień kontaktowy, 05.11.14. r. - godzina 16.00 - 17.30

II A - 05.11.14. r. -  godzina 16:30

II B - dzień kontaktowy, 05.11.14. r. - godzina 16:00 - 17:00

III A - 05.11.14. r. - godzina 16:00

IV A - 05.11.14. r., - godzina 16:00

IV B - 05.11.14. r., - godzina 16:00

V A - 05.11.14. r., - godzina 16:00

V B - 05.11.14. r., - godzina 17:00

VI A - 05.11.14. r., - godzina 16:30

VI B - 05.11.14. r., - godzina 16:15