DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

ZARZĄDZENIE NR 2/2017/2018

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻAGANIU

z dnia  29.09.2017r.

 

W sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.& 5, p. 1 pp 1,(art.47 ust.1pkt6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe) w sprawie organizacji roku szkolnego,  zarządzam, co następuje:

& 1

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustalam w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

  • 16 października 2017 r.
  • 02 listopada 2017 r.
  • 03 listopada 20117 r.
  • 22 grudnia 2017 r.
  • 02 stycznia 2018 r.
  • 02 maja 2018 r.
  • 04 maja 2018 r.
  • 01 czerwca 2018 r.

& 2

W celu zapewnienia opieki uczniom, szkoła dokona rozeznania potrzeb w tym zakresie wśród rodziców.

W dniach wymienionych w &1, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla uczniów, którzy w tym dniu zgłoszą się do szkoły.

& 3

W wyjątkowych sytuacjach terminy dodatkowych dni wolnych mnogą ulec zmianie.

& 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej szkoły i na tablicach informacyjnych.

Licznik odwiedzin

Miesiąc 1433

Ogółem 81713

Do końca roku szkolnego zostało

Time passed:
2
1
5
Days
0
7
Hours
2
9
Minutes
           
         
        
Copyright © All rights reserved - PSP Nr 2 w Żaganiu - ℜ2014
Designed by olwebdesign.com

Serwis www.psp2.zagan.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.

W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej szkoły.