DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych.

Zarządzenie nr 05 /2016/2017

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żaganiuz dnia 29.09.2016 r. W sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno -wychowawczych.

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

§1

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców ustalam w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych :

  • 14 października2016 r.
  • 31 października2016 r.
  • 22 grudnia 2016r.
  • 28 kwietnia 2017 r.
  • 02 maja 2017 r.
  • 16 czerwca  2017 r.

§2

  1. W dniach wymienionych w § 1 szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, którzy w tym dniu zgłoszą się do szkoły.
  2. W celu zapewnienia stosownej opieki szkoła dokona rozeznania potrzeb w tym zakresie.

§3

W wyjątkowych sytuacjach terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych decyzją Dyrektora mogą ulec zmianie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły.

Licznik odwiedzin

Miesiąc 1431

Ogółem 81711

Do końca roku szkolnego zostało

Time passed:
2
1
5
Days
0
6
Hours
5
7
Minutes
           
         
        
Copyright © All rights reserved - PSP Nr 2 w Żaganiu - ℜ2014
Designed by olwebdesign.com

Serwis www.psp2.zagan.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.

W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej szkoły.