W związku z obchodami 60-lecia NASZEJ SZKOŁY
ogłoszony został konkurs na wspomnienia związane z
przeżytymi tu chwilami.
Wzięli w nim udział absolwenci – rodzice naszych obecnych uczniów.
Przed wydaniem werdyktu Komisja Konkursowa miała
ciężki orzech do zgryzienia.
Wszystkie prace były wspaniałe, widać w nich wiele serca i ogrom włożonej pracy,
aby sięgnąć pamięcią wstecz i „przeżyć to jeszcze raz”.

Wyróżnione prace

  

 

 

  Powiększ