SPOTKANIE JUBILEUSZOWE PRACOWNIKÓW SZKOŁY

W piątek 23 marca 2018r. w naszej szkole odbędzie się wspominkowe spotkanie z byłymi pracownikami PSP nr 2. Zaproszonych gości uraczymy słodkim poczęstunkiem a nasi uczniowie zaprezentują program artystyczny.